دانشگاه پیام نور استان چهار‌محال بختیاری
کد کاربر
رمز
 
قابل توجه همکار ان گرامی استان
اگر قصد دارید  خارج از دانشگاه یا در  منزل از سیستم اتوماسیون استفاده نمایید با توجه به فایل راهنمای ذیل سیستم را تنظیم نمایید . 
 
 
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>